0904.922.819

Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm

Giải pháp quản lý văn bản và điều hành công việc (E-Office)

E-Office là giải pháp văn phòng điện tử được EITSC xây dựng trên nền Web bao gồm các chức năng phục vụ việc quản lý điều hành công việc như: Quản lý văn bản, Quản lý công việc, Hồ sơ tài liệu, Lịch làm việc, Tin tức…

Giải pháp quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ

Giải pháp Quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ (Phần mềm) hỗ trợ lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của đơn vị.

Phần mềm Helpdesk

Phần mềm Helpdesk

Hệ thống thương mại điện tử E-Commerce

Hệ thống thương mại điện tử E-Commerce

Phần mềm Quản lý cán bộ

Phần mềm Quản lý cán bộ

Tư vấn, thiết kế, xây dựng website

Tư vấn, thiết kế, xây dựng website