0904.922.819

Dịch vụ của chúng tôi

Trang chủ / Dịch vụ của chúng tôi

Website

Tư vấn, thiết kế và xây dựng website doanh nghiệp

Mobile App

Thiết kế mobile app trên nền tảng android và ios

Phần mềm

Cung cấp các phần mềm trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay.

Tư vấn CNTT

Tư vấn, triển khai, cài đặt và hỗ trợ các dịch vụ công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp

Giải pháp ERP

Cung cấp các giải pháp về quản trị doanh nghiệp bao gồm các phần mềm: Quản lý bán hàng,  quản lý nhân sự, chấm công, và phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

Gia công phần mềm

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho các đối tác

Dịch vụ của chúng tôi khác