0904.922.819

Dịch vụ cung cấp

Trang chủ / Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cho thuê phần mềm e-Office

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (e-office) là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ.

Dịch vụ cung cấp khác