0904.922.819

Gia công phần mềm

Gia công phần mềm

Dịch vụ chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ gia công phát triển phần mềm cho các công ty lớn và nhỏ đồng thời hỗ trợ thúc đẩy các nghiệp vụ mang lại lợi ích giúp các doanh nghiệp thành công.

Đội ngũ lập trình viên – Tín Đức

Công ty chúng tôi luôn có các lập trình viên đáp ứng nhiều yêu cầu từ developer, senior, leader giúp khách hàng phát triển dự án ứng dụng bất kỳ từ đơn giản đến phức tạp. Các lập trình viên có nền tảng và kỷ năng chuyên sâu. Chúng tôi sãn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn sáng tạo cũng như về nguồn nhân lực. Với các dự án đặt biệt lớn, chúng tôi sẽ bố trí đội ngũ tư vấn giải pháp và thiết kế cũng như giải pháp bảo mật hệ thống.

Quy trình làm việc gia công phần mềm 

Với dự án gia công phần mềm  của chúng tôi, bạn chính thức tham gia vào quy trình phát triển phần mềm. Lên kế hoạch chiến lược cho phát triển ứng dụng là rất cần thiết. Với các dự án đã hoàn thành, chúng tôi xây dựng các phương pháp tiếp cận yêu cầu dự án để đảm bảo thành công của bạn.

Phân tích yêu cầu

Mặc dù với kinh nghiệp phân tích yêu cầu dự án, khi bạn thuê chúng tôi gia công ứng dụng thì bạn sẽ tham gia vào giai đoạn lập kế hoạch. Với các nhân viên chuyên phân tích kinh doanh và quản lý sẽ giúp bạn phác thảo kế hoạch phát triển và đề xuất các vấn đề cần giải quyết.
  • Lên chiến lược phát triển
  • Xác định danh mục phát triển ứng dụng
  • Xác định công cụ và nhân lực phát triển ứng dụng
  • Tư vấn cơ sở hạ tầng phát triển ứng dụng
Mô hình gia công phần mềm

Công ty Tín Đức với kinh nghiệm gia công phần mềm sẽ cung cấp ba mô hình gia công phần mềm khách nhau

Chi phí cố định
  • Nếu dự án của bạn thuộc loại nhỏ, các yêu cầu và phạm vị được xác định rỏ ràng, thì mô hình gia công phần mềm với chi phí cố định của chúng tôi sẽ phù hợp nhất cho bạn. Chúng tôi bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo các yêu cầu được xác định trước. Lập trình viên sẽ được chỉ định cho dự án và liên lạc trực tiếp với bạn hỗ trợ quản lý công việc tốt hơn

Chi phí theo yêu cầu và thời gian
  • Nếu dự án của bạn mà yêu cầu thay đổi thường xuyên và bạn muốn chỉ định lập trình viên làm việc trên dự án trong thời gian dài nhằm rút ngắn thời gian tìm hiểu và cập nhập kiến thức của dự án, thì mô hình này của chúng tôi là phù hợp. Trong mô hình này, có sự linh hoạt cho khách hàng để thêm chỉnh sửa hoặc rút yêu cầu phát triển dự án

Thuê lập trình viên
  • Đối với các dự án lớn trong đó, yêu cầu chức năng cho thể thay đổi liên tục theo từng giai đoạn phát triển thì mô hình thuê lập trình viên là phù hợp nhất. Với đòi hỏi lập trình viên phat có kinh nghiệm và khẳ năng làm việc cao cho dự án của bạn, chúng tôi sẽ chỉ định những lập trình viên phù hợp đã làm việc trên các dự án tương tự và có khẳ năng quản lý hiệu quả các vấn đề phức tạp trong thời gian sớm nhất để tham gia vào dự án của bạn