0904.922.819

Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm

Giải pháp quản lý văn bản và điều hành công việc (E-Office)

E-Office là giải pháp văn phòng điện tử được EITSC xây dựng trên nền Web bao gồm các chức năng phục vụ việc quản lý điều hành công việc như: Quản lý văn bản, Quản lý công việc, Hồ sơ tài liệu, Lịch làm việc, Tin tức…

Giải pháp quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ

Giải pháp Quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ (Phần mềm) hỗ trợ lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của đơn vị.

Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm

Phần mềm cho phép quản lý các hoạt động của phòng thí nghiệm thông thường