0904.922.819

Tư vấn CNTT

Tư vấn CNTT

  • Tư vấn, thiết kế hạ tầng CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp
  • Triển khai, lắp đặt hệ thống mạng máy tính (LAN, WAN, INTRANET), máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị theo dõi giám sát, hệ thống bảo mật…cho các tổ chức, doanh nghiệp
  • Cung cấp trang thiết bị CNTT, truyền thông, thiết bị đầu cuối
  • Triển khai, cài đặt, cấu hình hệ thống CNTT theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
  • Quản trị, vận hành và khắc phục sự cố hệ thống CNTT cho các tổ chức doanh nghiệp
  • Các giải pháp về hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ tập cho ứng dụng tập trung, hệ thống website, portal, hệ thống e-mail…cho tô chức, doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm cho các tổ chức/doanh nghiệp