0904.922.819

Dịch vụ cho thuê phần mềm e-Office

Trang chủ / Dịch vụ cung cấp / Dịch vụ cho thuê phần mềm e-Office
Dịch vụ cho thuê phần mềm e-Office

Dịch vụ cho thuê phần mềm e-Office

1. Giới thiệu chung
 
Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (e-Office) là giải pháp văn phòng điện tử được TDSoftware xây dựng trên nền tảng web-based bao gồm các chức năng phục vụ công tác quản lý văn bản và điều hành công việc như: Quản lý văn bản, Quản lý công việc, Hồ sơ tài liệu, Lịch làm việc, Thông báo, Đặt phòng họp, đặt xe công tác
Đây là giải pháp dễ dàng triển khai và sử dụng, đã và đang được rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trong đó có nhiều bộ, ngành, các sở, ngân hàng, tổng công ty và các trường đại học…

2. Lợi ích khi sử dụng phần mềm
 
- Điều hành tập trung và giúp ra quyết định nhanh.
- Tiết kiệm chi phí thư tín, điện thoại, in ấn, sao chép, không gian lưu trữ.
- Hướng đến một hệ thống thông tin đồng nhất.
- Biết được công việc cần xử lý, các công việc đang theo dõi.
- Bất cứ thông tin, tài liệu nào có thể tìm thấy được nhanh chóng khi cần.
- Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả mang lại cao.
- Kiểm soát được công việc một cách chặt chẽ: cải tiến tốc độ xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc, chuẩn hóa được các quy trình công việc…
- Nâng cao hiệu quả xử lý công việc (giảm thời gian xử lý, trao đổi), tăng năng suất lao động.
- Giải quyết kịp thời các bế tắc trong quy trình xử lý công việc, theo dõi được tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, giảm tối đa các rủi ro.
- Thông tin an toàn, bảo mật cao.
- Sẵn sàng mở rộng cả về nhu cầu tin học hóa các nghiệp vụ quản lý và quy mô triển khai
- Đáp ứng các quy định, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ thông tin và Truyền thông về hệ thống quản lý văn bản điện tử.
- Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về chính phủ điện tử, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành.

 
3. Các chức năng chính của phần mềm
 
Phân hệ quản lý văn bản
 • Văn bản đến
 • Văn bản đi
 • Văn bản nội bộ
 • Văn bản dự thảo
 • Liên thông văn bản
Phân hệ điều hành tác nghiệp
 • Quản lý công việc
 • Lịch làm việc
 • Thông báo
 • Uỷ quyền
Phân hệ hành chính quản trị
 • Quản lý đặt xe
 • Quản lý phòng họp
 • Biểu mẫu
Tiện ích hệ thống
 • Tích hợp email
 • Tích hợp sms
 • Tích hợp chữ ký số
 • Tích hợp thông báo
 • Tích hợp máy scan
Báo cáo thống kê
 • Báo cáo thống kê văn bản đến
 • Báo cáo thống kê văn bản đi
 • Báo cáo thống kê tình hình xử lý công việc
Quản trị hệ thống
 • Cơ cấu tổ chức
 • Người dùng
 • Phân quyền hệ thống
 • Danh mục hệ thống
 • Nhật ký hệ thống
4. Bảng giá thuê dịch vụ phần mềm

5. Chi phí khác