0904.922.819

Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm

Trang chủ / Sản phẩm / Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm
Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm

Phần mềm quản lý phòng thí nghiệmPhần mềm quản lý phòng thí nghiệm của Tín Đức Software
 
Phần mềm cho phép quản lý các hoạt động của phòng thí nghiệm thông thường bao gồm các quy trình như:
  • Thu thập mẫu số liệu thí nghiệm.
  • Lên lịch thí nghiệm.
  • Thực hiện thí nghiệm.
  • Mô phỏng thí nghiệm.
  • Tạo và quản lý báo cáo thí nghiệm.
Đồng thời cũng quản lý các thông tin khác như:
  • Nhân viên phòng thí nghiệm.
  • Kho vật tư.
Ngoài những module chức năng cơ bản trên, Tín Đức cũng thực hiện các tính năng khác theo yêu cầu của quý khách hàng để đáp ứng với quy trình nghiệp vụ của khách hàng.